Doelstelling

De stichting zelf heeft geen geld en zal beroep doen op subsidies en sponsoren
De stichting zal door middel van activiteiten zoals een rommelmarktje en een  sponsoren dag geld in te zamelen
Via de media en website kan ieder die het wil ons steunen

We zullen ook via nieuws brieven en folders vragen om sponsoring en of schenkingen

Nederland kent steeds meer culturen dit is het geval ook in zeeland . Stichting rif heeft als thuis basis Vlissingen en zal dan ook meer gericht zijn op Walcheren.
Wij gaan ons inzetten op gebied van cultuur, integratie, het tegen gaan van vereenzaming bij ouderen
Wij zetten ons in omĀ  de jeugd problematiek tegen te gaan en waar mogelijk oplossingen te zoeken . Denk hierbij aan overlast jongeren.jongeren die buiten de reguliere hulpverlening vallen door allerlei omstandigheid
Het bevorderen van integratie aan allochtonen meiden/vrouwen . Door samenkomsten en gezamenlijke activiteiten te verzorgen.
Wij zetten ons in om een multiculturele vrijwilligers steunpunt op te zetten .
De stichting houdt zich in geen enkele geval met politieke of religie zaken en zal dat ook nooit toestaan binnen ons stichting. De stichting is voor iedereen toegankelijk autochtone of allochtone , jong en oud
De stichting zet zich in voor kinderen die het minder hebben , denkt hier aan aan kinderen waarvan de ouders in de schuldhulp traject zitten of kinderen waarvan de ouders met minimale leven .
De stichting zet zich in tegen armoede veel gezinnen leven in armoede door problematiek. In veel buitenlandse culturen wordt alles verborgen gehouden voor de buiten wereld uit schaamte en eer .